Testa synen online på mindre än 5 minuter med Synoptik

Som första optiker i Sverige erbjuder Synoptik gratis syntest på internet.
På några minuter kontrollerar syntestet enkelt och snabbt din om du behöver besöka en optiker för en fullständig synundersökning.

När var du hos en optiker senast?
Att kämpa med dålig syn är inte ovanligt. I Sverige bär 66% alla över 18 år glasögon någon gång under dagen och 34% bär glasögon hela dagen[1]. Många går omkring med glasögon som för länge sedan borde ha bytts ut eller går omkring utan glasögon trots att de ser dåligt. Oftast av en så enkel anledning som att de inte tar sig tid att gå till optikern eller inte ens inser att de ser dåligt.

På några minuter kontrollerar Synoptiks syntest enkelt och snabbt om ett besök för en fullständig synundersökning behövs.

Syntest online – En enkel lösning
”I många år har vi haft möjlighet att sköta vardagens ärenden online som att handla mat och utföra bankärenden. Vi tycker också att det ska finnas möjligheten att testa sin syn på Internet. Syntestet online ersätter inte på något sätt en fullständig synundersökning av en legitimerad optiker, men det ger användaren en god fingervisning om synen behöver kontrolleras av en optiker. ”, säger Roland Olsson VD på Synoptik.

Test din syn här: http://www.synoptik.se/syntest/

Synoptik Sweden AB – pressmeddelanden