Stark opinion för bidrag till barnglasögon

Hela 9 av 10 svenskar tycker att barn med behov av synkorrigering ska få bidrag till glasögon och linser, det visar en ny Sifo-undersökning på uppdrag av Specsavers. Idag bestämmer länen själva om barn ska få glasögonbidrag eller inte. I Stockholm får barn endast ekonomisk hjälp till glasögon om de har grövre synfel, andra hamnar utanför hälso- och sjukvårdslagen helt. Under 2011 uppmärksammade politiker problematiken men inget hände. Fortfarande sitter tusentals barn i skolbänken utan att se ordentligt.

För en barnfamilj kan det bli kostsamt att förse sina barn med glasögon som ofta är i behov av nya på grund av att de växer eller går sönder vid lek.

– Vi har sett en betydande ökning av familjer som söker pengar från Majblomman till glasögon och har därför kartlagt landstingens bristande glasögonbidrag. Det är helt oacceptabelt att barn ska halka efter i skolundervisningen på grund av att de inte får glasögon. Politikerna måste ta sitt ansvar omgående för att uppfylla barnkonventionen om rätten till hälso- och sjukvård, säger Lena Holm, generalsekreterare på Majblomman.

De län som erbjuder glasögonbidrag till barn upphör att ge bidrag när barnen fyller åtta år. Ytterst få län ger bidrag till äldre barn men då endast i vissa fall och då vid allvarlig synskada.

– Vi tycker att det är oerhört beklagligt att barn som bor i ”fel” län missgynnas hur lagen kring glasögonbidrag ser ut idag. Det är även märkligt att glasögonbidragen i de flesta fall upphör när barnen fyller åtta år, givetvis behöver även barn i skolåldern möjlighet att kunna se bra, säger Hans-Jörgen Brandt, informationschef på Specsavers.

Förutom svårigheter att se och följa med i skolundervisningen kan barn med synfel som inte använder glasögon även drabbas av andra problem.

– Synfel hos barn som inte korrigeras leder ofta till trötthet, huvudvärk, irritation i ögonen samt koncentrations- och inlärningssvårigheter. Det är även vanligt att barn får fin- och grovmotoriska problem med balans och yrsel. I vissa fall kan även ytterligare synnedsättning uppstå som inte går att behandla, säger Stefan Jernberg, leg. optiker på Specsavers.

Svarsresultaten fördelades enligt följande:

Anser du att barn i grundskolan som har behov av synkorrigering (glasögon/linser) ska få bidrag för detta?

Ja 89%

Nej 7%

Vet ej 5%

Specsavers Optik – pressmeddelanden