Undersökning bland svenska glasögonbärare visar: höga krav på komfort men låg kunskap om glas

Marknadsledande optikkedjan Synsam har frågat 3000 svenskar om deras syn – och synen på glasögon och linser. Svaret är tydligt: svenskarna ställer höga krav på glasögonens komfort och funktion, men att glaset har en stor betydelse för just komfort och funktion är det få som känner till.
Synsam – pressmeddelanden