Synoptik gör sitt bästa resultat någonsin – med en tillväxt fyra gånger större än marknadens under tre år

Synoptik, en av Sveriges ledande optikkedjor gör sitt bästa resultat någonsin. Den tidigare förlusttyngda kedjan har vänt trenden och har de senaste tre åren haft en tillväxt fyra gånger större än Sveriges totala optikmarknad. Genom ett systematiskt och långsiktigt arbete har förluster och hög personalomsättning vänts till rekordresultat, nöjda kunder och medarbetare och hyllningar i branschen.

– Vi har verkligen varit nere i källaren och vänt. Så sent som 2010 hade vi ett negativt rörelseresultat på 11 miljoner kronor och vi är väldigt stolta över att nu, tre år senare, redovisa ett drygt 80 miljoner kronor bättre resultat. Omsättningen ökade i fjol med 12,5 procent (branschen 2,7 procent*) till 711 miljoner kronor och vi kunde visa ett rörelseresultat på 70,2 miljoner kronor, säger Roland Olsson, vd för Synoptik.
Synoptik etablerades i Sverige 1991. I nästan tjugo år underpresterade optikkedjan med stora ackumulerade förluster som följd. Synoptik, som var en produkt av ett antal förvärv, saknade helt gemensam profil och var ganska vilsen i vad man erbjöd marknaden. De drygt 80 butiker som ingick hade olika butiksutseenden, var slitna och omoderna, och hade en ännu spretigare organisationskultur. Personalomsättningen var uppe på skadliga 30 procent och man lyckades sällan behålla en vd längre än ett år.

– Vi var enormt spretiga på alla plan. Det har krävts ett genomgripande förändringsarbete adresserat till alla delar av verksamheten, samt betydande investeringar i uppfräschning av butiksnätverket, säger Roland Olsson.

Trots en kraftigt ökande konkurrens i branschen har Synoptik under de senaste tre åren visat en omsättningstillväxt fyra gånger större än marknadens, 17,5 procent (602,9 – 708,5 Mkr) jämfört med optikmarknadens 4,4 procent under samma period*. Rörelseresultatet har ökat med 83,2 miljoner kronor (13 – 70,2 Mkr) under perioden. Detaljhandelsbranschen har uppmärksammat utvecklingen i att företaget i år, som första optiker, blev nominerat till Årets butikskedja i Retail Awards. Ett omfattande arbete med att skapa en tydlig vision och värdegrund har, tillsammans med stora satsningar på kompetensutveckling, gjort att personalomsättningen nu är nere på hälsosamma 10 procent.

– Den starka utvecklingen inte bara fortsätter utan accelererar så här långt under 2014 och jag känner mig trygg i att lova ytterligare ett rekordresultat för året. Den starka utvecklingen ger oss självförtroende i den expansionsfas vi nu inlett. De sju nya butiker vi öppnat under det första halvåret i år planeras bli tio på helåret, och det är ett tempo som förväntas fortsätta de kommande åren, säger Roland Olsson.

Synoptik Sweden AB – pressmeddelanden