Sveriges största syntest visar att varannan bilist behöver synkorrigering

I en omfattande undersökning av Sveriges bilister rankas Örebro läns trafikanter som de med sämst syn medan västernorrlänningar ser bäst i trafiken. Det visar den årliga ”Synbesiktningen” som testar svenska bilisters syn. I år testades över 3 100 bilförare på 60 platser runtom i landet och resultatet visar att 55 procent behöver en synkorrigering – den högsta nivån på tre år.

För tredje året i rad presenterar Synoptik tillsammans med Bilprovningen den stora Synbesiktningen – där synen på tusentals bilförares testats med en syndator i samband med besiktning av bilen. När resultatet nu är bearbetat visar det sig att mer än varannan bilförare har problem med synen som inte har åtgärdats. Resultatet är en ökning med 7 procentenheter jämfört med tidigare års nivåer.

– Vi ser med oro på den negativa utvecklingen. Många bilister är en trafikfara då de väntar för länge med att göra en synundersökning. Det är vanligt att synen försämras gradvis utan att man märker det. Därför rekommenderar vi att man testar synen vartannat år, säger Roland Olsson, vd på Synoptik.

Många överskattar sin syn i trafiken
Många ser sämre än vad de själva upplever. Trots att 55 procent behöver en synkorrigering, angav var tredje person av dessa att de såg bra utan hjälpmedel. På frågan om hur ofta de testar sin syn så svarade hela 44 procent att de kontrollerar synen vart femte år eller mer sällan. Inte heller de som anser sig ha för dålig syn har tagit tag i situationen direkt.

– Det är vår förhoppning att Synbesiktningen leder till att fler bilister tar ansvar för sin och andras säkerhet i trafiken inte bara genom att besikta bilen utan även genom att regelbundet kontrollera sin syn, säger Benny Örnerfors, vd, Bilprovningen.

Stora skillnader runtom i landet
Kartläggningen visar också på stora skillnader mellan länen. I Örebro behöver hela 68 procent av respondenterna en annan synkorrigering medan endast 40 procent i Västernorrland gör detsamma. Vid en jämförelse placeras de olika länen enligt följande rankning.

Synoptik Sweden AB – pressmeddelanden