Svenskarna tar inte hand om sina ögon

Åtta av tio svenskar har någon form av synfel men endast en bråkdel kontrollerar sin syn regelbundet. Därför erbjuder Specsavers nu, som första svenska optikkedja, synundersökningar med ögonbottenfotografering i alla sina 112 butiker i syfte att förbättra tillgängligheten och ögonhälsan för alla sina kunder. Med ögonbottenfotografering kan man på ett tidigt stadie upptäcka tecken på ögonsjukdomar och andra sjukdomar.

Synen är vårt viktigaste sinne. Trots det följer endast var tredje svensk optikers rekommendation att kontrollera sin syn regelbundet, helst vartannat år. Detta enligt en undersökning gjord av TNS SIFO på uppdrag av Specsavers. Undersökningen visar också att svenskarna oftare gör till exempel spa-behandlingar än att kontrollera sin syn. Detta vill Specsavers nu försöka förändra.

– Ingen annan svensk optikkedja erbjuder idag synundersökningar med ögonbottenfotografering i alla butiker, och de optiker som gör det är ofta onödigt dyra. Bra synvård ska vara tillgänglig för alla och självklart till realistiska priser, säger Alan Goddon, landschef Specsavers Sverige.

Genom att undersöka ögat och göra en ögonbottenfotografering, även kallad fundusfotografering, kan man upptäcka tecken på ögonsjukdomar såsom åldersförändringar i gula fläcken eller grön starr, samt diabetes och högt blodtryck som ofta orsakar förändringar i ögonbottens näthinna på ett tidigt stadium. Ögonbotten är det enda stället på kroppen där vi kan se blodkärl på ytan.

– Regelbundna synundersökningar är det enklaste och bästa sättet att ta hand om sina ögon och sin syn. Hos oss kan kunderna få tid snabbt, ibland till och med samma dag. En ögonbottenfotografering tar inte många minuter och med den kan våra optiker göra en utförligare bedömning av ögonens hälsotillstånd, säger Anita Robertson, legitimerad optiker och utbildningsansvarig Specsavers Sverige.

Om ögonbottenfotografering
En ögonbottenfotografering tar några få minuter att utföra. Genom fotografering av ögonbotten kan optikern se möjliga förändringar. Det avbildade området i centrala ögonbotten visar synnervsutträdet (papillen), området för det skarpa seendet (makula) samt ögats blodkärl. Om undersökningen skulle påvisa möjliga förändringar remitterar optikern kunden till en allmänläkare eller en ögonläkare.

Ögonbottenfotograferingen ingår sedan februari i KOMPLETTSyn, där alla moment ingår i en heltäckande synundersökning, från preliminär undersökning till glasögonordination, och kostar 345 kronor i alla Specsavers butiker.

Mer från undersökningen

Svenskarnas vanligaste undersökningar/behandlingar*?
1. Tandläkarundersökning – 65 %
2. Spa-behandlingar – 25 %
3. Hälsoundersökningar – 19 %
4. Synundersökningar – 14 %

* en gång per år eller oftare

Så ofta gör svenskarna regelbundna synundersökningar?
1. Flera gånger per år – 2 %
2. En gång per år – 12 %
3. Vartannat år – 17 %
4. Vart tredje – femte år – 37 %
5. Endast gjort enstaka gång – 24 %

Våra ”viktigaste” sinnen?
1. Syn
2. Hörsel
3. Känsel
4. Smak
5. Lukt

Undersökningen utfördes i januari 2014 av undersökningsföretaget TNS SIFO på uppdrag av Specsavers. 1259 intervjuer har genomförts i åldrarna 15-79 år.

Specsavers Optik – pressmeddelanden