Smarteyes skänker glasögon till Värnamos utsatta barn och vuxna

I samband med att Smarteyes idag öppnar butik i Värnamo kommer man att, tillsammans med Hela Människan – LP Finnveden, skänka synundersökningar och glasögon till barn och vuxna som hamnat i en utsatt livssituation. Smarteyes arbetar kontinuerligt och omfattande för att god synhälsa ska vara en självklarhet för alla i samhället och man vill därför stödja Hela Människans besökare. Smarteyes kommer att skänka glasögon efter behov, upp till ett värde av 400 000 kronor.

Hela Människan – LP Finnveden bedriver ett omfattande arbete för att hjälpa människor som lever i en utsatt livssituation. Bland annat arbetar man med projektet ”de glömda barnen” som ska stödja barn med svåra hemförhållanden. På eftermiddagarna kommer ett 30-tal barn och ungdomar för att få mat, prata med någon och delta i aktiviteter. Övrig tid får man besök av ett stort antal vuxna som behöver hjälp att komma ur missbruk eller behöver matkassar och nya kläder.

– Vi har cirka 750 besökande i månaden och tyvärr ökar antalet som behöver hjälp av oss. För några år sedan handlade det om cirka 300 personer, men nu ser vi allt fler som hamnar i fattigdom och missbruk och därmed behöver stöd. Det är ofta barnen som blir mest lidande och därför arbetar vi med projektet ”de glömda barnen”, säger Per-Olof Svensson.

Vad gäller synhälsan har besökarna på Hela Människan – LP Finnveden ett stort behov av glasögon, men man har helt enkelt inte resurserna att prioritera synhälsan.

– Vi vet att många barn och vuxna som kommer hit inte har råd att ta hand om sin synhälsa. Som barn vill man oftast inte besvära sina föräldrar med frågan om nya glasögon och går kanske runt med dålig syn istället vilket får konsekvenser för skolarbete och lek. Även många av våra vuxna besökare behöver glasögon men de har helt enkelt inte råd. Så Smarteyes initiativ är mycket värdefullt, säger Per-Olof Svensson.

Smarteyes arbetar både lokalt och nationellt för att god synhälsa ska kunna vara en självklarhet för alla.

– Vi har vid tidigare butiksöppningar gjort liknande insatser och hjälpt hemlösa och socialt utsatta med synundersökningar och glasögon, något som vi är väldigt stolta över. Dessutom arbetar vi med vårt nationella projekt Ögonstenen där alla barn 0-8 år med synfel kan hämta ut gratis glasögon i någon av våra butiker. Vi vill göra bra glasögon, till ett rimligt pris för alla människor. I det ligger också att hjälpa de som inte har möjlighet att ta hand om sin synhälsa. Det borde vara allas rätt att se bra, och vi kommer fortsätta arbeta med liknande projekt tills politikerna tar sitt ansvar och gör något åt problemet, säger Fredrik Wistrand, koncernchef för Smarteyes.

Smarteyes – pressmeddelanden