Nästan var femte bilist utgör trafikfara – nu ska siffrorna vändas

Sveriges största syntest, Synbesiktningen, visar varje år att nästan var femte bilist du möter på vägarna ser så dåligt att de utgör en direkt trafikfara. Dessutom kontrollerar så många som en av fyra sin syn endast vart tionde år. Genom att erbjuda bilister att själva testa sin syn i samband med besiktningen, vill Bilprovningen och Synoptik uppmärksamma fler på att synen kan ha försämrats och behovet av synkorrigering för att köra säkrare i trafiken. Vid misstanke om dålig syn görs en gratis synundersökning i någon av Synoptiks butiker.

Vid den senaste Synbesiktningen undersöktes 2771 bilister. Nio av tio bilister ansåg sig då ha tillräcklig syn för att köra bil. Trots detta visade undersökningen att hälften av alla bilister behövde en synkorrigering och att 15 procent såg så dåligt att de utgjorde en direkt trafikfara.

Nu väljer Synoptik och Bilprovningen att gå ett steg längre och erbjuder bilister att via nya enkla självinstruerande syntavlor själva testa sin syn på Bilprovningens 89 stationer. Vid misstanke om dålig syn görs en gratis synundersökning i någon av Synoptiks butiker.

– Vi har cirka 8 000 bilister på våra stationer varje dag. Vi är övertygade om att syntavlorna kommer att bidra till att öka kunskapen och medvetandet hos bilisterna om synens vikt för ett säkert bilkörande. Att så många bilister är en trafikfara på grund av sin dåliga syn är något vi måste förändra, säger Benny Örnerfors, vd på Bilprovningen.

På Synoptik ser man allvarligt på den dystra statistiken – siffror som måste vändas.

– Att en av fyra bilister väntar hela tio år med att göra en synundersökning är ett stort problem och leder till att vi har bilister som är direkta trafikfaror. Synen förändras gradvis och många märker helt enkelt inte att de ser sämre. Jag hoppas att vi tillsammans med Bilprovningen kan uppmärksamma hur viktigt god syn är för att kunna köra säkert och på så sätt vända de här siffrorna, säger Roland Olsson, vd på Synoptik.
Synoptik Sweden AB – pressmeddelanden