Lyckad start för Specsavers Gratis syntest-turné – Efter en tredjedel av turnén har runt 10 000 svenskar gjort gratis syntest

Specsavers genomför just nu en mycket omfattande Gratis syntest-turné och har sedan starten i april gjort 53 av 160 stopp runt om i landet. Turnén pågår under hela sommaren och hösten.

– Synen förändras under hela livet men i vår stressade vardag är det många som nte hinner gå och kontrollera sin syn. Vi möter därför kunderna på torg och i shoppingcenter och genomför gratis syntest på endast två minuter, berättar Claudia Nilsson, PR-chef på Specsavers.

Turnén är mycket uppskattad av kunderna som gärna stannar upp några minuter för att genomföra ett syntest. Syntesten genomförs av legitimerade optiker som även kan mäta kundernas nuvarande glasögon för att se om styrkorna är rätt.

– Vi har fått mycket positiv feedback och många är oerhört tacksamma. Närmare en fjärdedel av kunderna som gjort ett syntest har en synförändring och har bokat en vidare synundersökning i butik, berättar Maria Alexandersson, projektledare för Specsavers turné.

Turnén gör totalt 160 stopp i 75 städer från Ystad till Kiruna. Se mer information om turnén på specsavers.se.
Specsavers Optik – pressmeddelanden