Lyckad start för Specsavers Gratis syntest-turné – Efter en tredjedel av turnén har runt 10 000 svenskar gjort gratis syntest

Specsavers genomför just nu en mycket omfattande Gratis syntest-turné och har sedan starten i april gjort 53 av 160 stopp runt om i landet.
– Synen förändras under hela livet men i vår stressade vardag är det många som inte hinner gå och kontrollera sin syn. Vi möter därför kunderna på torg och i shoppingcenter och genomför gratis syntest på endast två minuter, berättar Claudia Nilsson, PR-chef.
Specsavers Optik – pressmeddelanden